Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretarz Powiatu

mgr inż. Marek Krupa

tel. 041 3502326

1. Sekretarz odpowiada przed starostą w szczególności za prawidłową organizację pracy starostwa, porządek i dyscyplinę pracy, właściwe i terminowe załatwianie spraw, przestrzeganie przepisów prawa, efektywną kontrolę wewnętrzną.

2. Sekretarz przedkłada staroście bieżące ogólne informacje o realizacji spraw załatwianych w trybie K.p.a. przez wydziały oraz propozycje rozstrzygnięć wynikłych sporów kompetencyjnych.
3. Sekretarz odpowiedzialny jest ponad to za organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań określonych przez radę i zarząd, a ciążących na wydziałach starostwa.
4. Współdziałając z naczelnikami wydziałów, kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży sekretarz czuwa nad właściwym przygotowaniem materiałów na sesje rady, posiedzenia komisji, posiedzenia zarządu.
5.      Sekretarz podejmuje działania zmierzające do należytego wykorzystania publikacji prasowych w pracy starostwa oraz zapewnia udzielenie odpowiedzi na krytykę i interwencje prasowe, radiowe i telewizyjne.
6.      W trakcie wykonywania swoich obowiązków sekretarz ma prawo żądać informacji  i wyjaśnień od pracowników starostwa oraz udzielać technicznych wskazówek co do trybu i formy działania.
7.      Zapewnia warunki materialno - techniczne dla działalności starostwa.

8.      Nadzoruje gospodarkę pomieszczeniami starostwa.