Nawigacja

Widok zawartości stron

Jednostki Organizacyjne Powiatu

  Jednostki organizacyjne Powiatu Kazimierskiego:

 

1.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej,

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

3.Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej,

   a )Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 1

   b) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 2

   c)  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 3

   d) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży nr 4

4.Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,

5.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej,

6.Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej,

7.Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej,

8.Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,

9.Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie,

10.Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,

11.Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach,

     1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach:

        a) Przedszkole Specjalne,

        b) Szkoła Podstawowa Specjalna,

        c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,

        d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

     2.Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Cudzynowicach

12.Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej,

13.Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej,

14.Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej.

15. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej.