Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie 15.01.018

o ustaleniu,wyznaczeniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie

Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), podaje się do wiadomości, co następuje:

Informacja Starosty Kazimierskiego

Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, wykonanym w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0008 Kolosy, położonym w jednostce ewidencyjnej Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Kazimierskiego

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 1253K

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAZIMIERSKIEGO

 o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 12.12.2017

informuję, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice, 32-100 Proszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Porozumienie

w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kazimierskiego

Informacja 27.11.2017

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Obwiedzczenie 20.11.2017

zawiadamia się że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Informacja 20.11.2017

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1237 K Głupczów - Winiary w km 1+104, na działce nr ew. 851 w miejscowości Pałecznica.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku

Informacja 26.10.2017

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów

Informacja 30.10.2017

informuję, że na wniosek Pana Michała Michalaka, zam. Szarbia Zwierzyniecka., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych 347, w ciągu drogi wojewódzkiej 783 Olkusz - Skalbmierz, w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, w km 66+846 strona lewa.

Obwiedzczenie 27.10.2017

zawiadamia się że w dniu 16.10.2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Zawiadomienie z dnia 2017-10-26 o czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie par. 38 p. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszymi zmianami zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260302 2.0008 -Kolosy, w jednostce ewidencyjnej 260302 2, Gmina Czarnocin, następujące osoby (również właścicieli działek z sąsiednich obrębów graniczących z obrębem Kolosy):

Ogłoszenie - komisja konkursowa NPP

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku.

Zawiadomienie 26 września 2017

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, następujące osoby:

Zawiadomienie

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260302 2.0008 -Kolosy, w jednostce ewidencyjnej 260302 2, Gmina Czarnocin, następujące osoby:

Wyświetlanie 1 - 20 z 177 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9