Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie

o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 159 położonej w obrębie Dobiesławice

Zawiadomienie 120819

zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260304_2.0015 - Rogów, w jednostce ewidencyjnej 260304_2, Gmina Opatowiec, w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków objętej zgłoszeniem G.6642.349.2019.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

I.    na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabudową po byłym gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych położonej w obrębie Cudzynowice gm. Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 842/4 o pow. 2,8000 ha

II.    na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Cudzynowice gm. Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
-    numer 913/2 o pow. 0,7000 ha
-    numer 913/3 o pow. 0,6100 ha
-    numer 925 o pow. 0,1500 ha
-    numer 968/3 o pow. 0,8800 ha
-    numer 968/7 o pow. 0,0400 ha
-    numer 968/8 o pow. 0,6800 ha
-    numer 970 o pow. 0,3500 ha

o łącznej powierzchni 3,4100 ha Na każdą z ww. nieruchomości przewidziany jest osobny przetarg.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Cudzynowice i nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Morawiany oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
-    numer 1197/6 o pow. 0,0600 ha (obręb Cudzynowice)
-    numer 8 o pow. 0,7800 ha (obręb Morawiany)

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia,wznowienia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 14 położonych w miejscowości Opatowiec z działkami sąsiednimi: 189,15.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w Kazimierzy Wielkiej gmina Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 942/3 

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w Kazimierzy Wielkiej gmina Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 942/3 

Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kazimierza Wielka

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 05.06.2019 r.Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Powiatu Kazimierskiego ul.T.Koścuszki12 28-500 Kazimierza Wielka na wykonania urządzeń wodnych i na szczególnie korzystanie z wód 

Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego

o zamiarze ograniczenia sposobu  korzystania z nieruchomości n nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie

o ustaleniu i przejęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

855/1 położonych w Zagajowie gm Czarnocin z działkami sąsiednimi 854/1,885 i działką nr 807 położoną w Zagórzycach 

Zawiadomienie G.6642.650.2018

zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 14 maja 2019r. o 9.00 w miejscowości PODS&ALE gm. Opatowiec dla działek m 346/1,346/2 i 348 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów,

Zawiadomienie 15/89/UK/2018

Zawiadomienie dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Rosiejowie.
Dotyczy właścicieli i władających działek 272, 273 i 274.

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 87 położonej w miejscowości Piotrkowice gm. Bejsce
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia,wznowienia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 546, 658/1,548 położonych w miejscowości Opatowiec
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 199,200,201,206,156,157,158,159,195, położonych w obrębie Dobiesławice
o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi
Wyświetlanie 1 - 20 z 231 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12