Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacje pozarządowe

Powiat Kazimierski

 

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami

 

Nadzór nad stowarzyszeniami regulują przepisy:

 

1.      Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r., Nr 79, poz. 855  z późń. zm.)

 

2.      Ustawa z dnia 6 kwietnia 2003 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późń. zm)

 

3.      Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z późń. zm.)

 

4.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

 

5.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późń. zm.)

 

Uprawnienia kontrolne wobec organizacji pozarządowych mają m. In.:

 

-        Starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu

 

-        Państwowa Inspekcja Pracy

 

-        Inspekcja sanitarna

 

-        Prokuratura

 

-        Urząd Skarbowy i Urząd Kontroli Skarbowej

 

-        Najwyższa Izba Kontroli

 

-        Regionalna Izba Obrachunkowa

 

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oznacza że starosta/prezydent ma nadzór lub może kontrolować działalność stowarzyszeń. Kontrola oznacza, że nadzorujący ma prawo ustalić, zbadać według określonych procedur, czy organizacja działa zgodnie z prawem. Kontrola jest sprawdzeniem stanu faktycznego bez możliwości ingerencji w działalność. Nadzór wykonywany przez starostę/prezydenta i sąd rejestrowy obejmuje badanie (kontrolę działalności stowarzyszenia pod względem legalności (zgodnie z prawem i statutem).

 

Nadzór nad stowarzyszeniami reguluje rozdział 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w art. 25-32

 

·         Art. 25 Prawa o stowarzyszeniach – starosta lub prezydent ma prawo żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia w wyznaczonym terminie odpisów uchwal walnego zebrania oraz żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

 

·         Żądanie udzielenia wyjaśnień może być skierowane do każdego organu stowarzyszenia, natomiast żądanie nadesłania uchwał powinno zostać skierowane do zarządu.

 

·         W wypadku nieudzielenia wyjaśnień lub nienadesłania odpisów uchwal walnego zebrania starosta lub prezydent może zwrócić się do sądu o ukaranie stowarzyszenia grzywną do 5 tyś. zł Sąd może ukarać grzywną stowarzyszenie , a nie członków władz stowarzyszenia.

 

 Nadzór nad fundacjami reguluje art. 12-15 Ustawy o fundacjach:

 

·         Na wniosek starosty lub prezydenta sąd orzeka o zgodności lub niezgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem fundacji oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona.

 

·         Starosta lub prezydent może wystąpić do sądu z wnioskiem o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo statutem lub przepisami prawa. Może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozpoznania sprawy przez sąd.

 

Stowarzyszenia z terenu Powiatu Kazimierskiego

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Siedziba

Rok założenia

 

Uwagi

1.

Towarzystwo Krzewienia Języka i Kultury Niemieckiej w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka

28.05.1990

 

 

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Ziemi Kazimierskiej w Kazimierzy Wielkiej

Ul. 1 Maja 14

28-500 Kazimierza Wielka

28.04.1994

 

 

3.

Stowarzyszenie Miłośników Klubu Sportowego „Sparta"

Ul. Głowackiego

28-500 Kazimierza Wielka

31.05.1996

 

 

4.

Kazimierski Ośrodek Trzeźwości „Nadzieja" w Kazimierzy Wielkiej

Ul. Partyzantów 19/25, 28-500 Kazimierza Wielka

19.02.1998

 

 

5.

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

Ul. Piłsudskiego 26

28-500 Kazimierza Wielka

20.04.1999

 

 

6.

Ludowy Klub Sportowy „Nidzica" w Dobiesławicach

Dobiesławice 83

28-512 Bejsce

10.06.2002

 

 

7.

OSP w Morawiankach

Morawianki 87

28-512 Bejsce

10.01.2003

 

 

8.

Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej w Opatowcu

Ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

11.03.2003

 

 

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kazimierskiej „Twój Samorząd"

Ul. Sienkiewicza 39

28-500 Kazimierza Wielka

22.10.2003

 

 

10.

OSP w Piotrkowicach

Piotrkowice 96

28-512 Bejsce

05.01.2004

 

 

11.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

Bejsce 252

28-512 Bejsce

25.07.2007

 

 

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czarnocińskiej

Czarnocin 100

28-506 Czarnocin

16.11.2007

 

 

13.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Ziemi Kazimierskiej w Kazimierzy Wielkiej

Ul. Partyzantów 4

28-500 Kazimierza Wielka

09.05.2008

 

 

14.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei"

Kazimierza Wielka

17.12.2008

 

 

15.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam" przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Bejsce 230

28-512 Bejsce

20.05.2009

 

 

16.

Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe na Rzecz Rozwoju Gminy Czarnocin i Okolic

Czarnocin 147

28-506 Czarnocin

25.05.2009

 

 

17.

Stowarzyszenie „CENTRUM"

Ul. Kanonijska 7

28-530 Skalbmierz

23.07.2009

 

 

18.

Odonowskie Towarzystwo Kulturalne

Odonów 2

28-500 Kazimierza Wielka

25.04.2010

 

 

19.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kazimierzy Wielkiej

Podolany 11

28-500 Kazimierza Wielka

13.05.2010

 

 

20.

OSP w Sielcu Kolonii

Sielec Kolonia

28-530 Skalbmierz

15.03.2011

 

 

21.

Kazimierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Altenstadt

Odonów 126

28-500 Kazimierza Wielka

13.07.2011

 

 

22.

OSP w Krzyszkowicach

Krzyszkowice 75

28-500 Kazimierza Wielka

09.09.2011

 

 

23.

Towarzystwo Kultur Wszelakich

Drożejowice 110

28-530 Skalbmierz

02.01.2012

 

 

24.

Stowarzyszenie Międzyzakładowego  Klubu Sportowego „Sparta" w Kazimierzy Wielkiej

Ul.Kościuszki 12, lok.105, 28-500

Kazimierza Wielka

 

 

Złożenie wniosku o zmianę nazwy

25.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

 

 

 

26.

OSP w Michałowicach

Michałowice 32

28-506 Czarnocin

 

 

brak odpowiedzi ze strony Sądu

27.

Fundacja  im. Lucjana Łacha

Cieszkowy 29

28-506 Czarnocin

02.10.2012

 

 

 

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

Nr kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Szczegóły

1

Wolna Grupa Motocyklowa „SFORA"

Cudzynowice 222, 28 – 530 Kazimierza Wielka

SFORA

2

Koło Gospodyń Wiejskich w Michałowicach

Michałowice 33A 28-506, Czarnocin

KGW Michałowice

3

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie

Zakrzów 49,
28 – 530 Skalbmierz

KGW Zakrzów

4

Koło Gospodyń Wiejskich w Korycie

Koryto 32A, 28 – 506 Czarnocin

KGW Koryto

5

Koło Gospodyń Wiejskich w Będziakach

Będziaki 50 28 – 506 Czarnocin

KGW Będziaki

6

Koło Gospodyń Wiejskich w Boszczynku

Boszczynek 57, 28 – 530 Skalbmierz

KGW BoszczynekAutor:  Rafał Maciej Urbański Osoba publikująca: Rafał Maciej Urbański
Data utworzenia:  11 styczeń 2013 09:48 Data publikacji:  11 styczeń 2013 09:49
Data ostatniej modyfikacji:  8 listopad 2018 12:25 Wersja:  1.6