Nawigacja

Widok zawartości stron

  Jednostki organizacyjne Powiatu Kazimierskiego:

1.      Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Anna Ciba

2.      Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach – dyr. Jacek Nowak

3.      Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Włodzimierz Kruszyński

4.      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Jolanta Trzepatowska

5.      Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach – dyr. Waldemar Kletschka

6.      Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie – dyr. Jolanta Mizio

7.      Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu – dyr. Beata Malinowska

8.      Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Zbigniew Zieleniewski

9. Dom Pomocy Społecznej w Bejscach – dyr. Antoni Bryła

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Bożena Pytel

11. Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Edward Krupa

12. Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Wojciech Kałat

13. Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej – dyr. Edward Kulpa

14. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach – kier. Dorota Celej