Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie

Zmianami zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej 260305_5, Gmina Skalbmierz

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.00 nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w Morawiankach oznaczonej jako działka nr 64 z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami: 34/1,35,42,60,63,67/1,65 .

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2018r. o godz. 9.30 odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 518 i 1613 położonej w miejscowości Bejsce z działkami sąsiednimi 511,517,519,1607/1,1612, 1614/1,1735/1,1737/1.

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencynych położonych w jednostce ewidencyjnej 260305_5 , Gmina Skalbmierz

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 511 położonej w obrębie Bejsce

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działek
nr 175,1302 położonych w obrębie Opatowiec

Zawiadomienie

 Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających  oraz użytkowników  wieczystych działki nr 191 położonej w obrębie Królewice

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 161 położonej w obrębie Dobiesławice

Zawiadomienie

 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi           Dotyczy: Właścicieli, współwhiścicieli,władających  oraz użytkowników  wieczystych działki
nr 193/1 położonej w obrębie Bejsce

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 206  położonej w obrębie Morawiany

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających  działkami ewidencyjnymi nr 363, 365, 21/1 i 22/4 - obręb Czyżowice gm. Bejsce i nr 517/1, 519/1, 521/1, 523/1, 525/1, 527/1, 529/1, 531/1, 533/1, 535/1, 537/1, 539/1, 541/1, 543/1  i 545/1 - obręb Krzczonów
 gm. Opatowiec.        

Zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnych  nr 409  położonej w miejscowości Zbeltowice  z działką sąsiednią nr 410

Zawiadomienie 31.07.2018

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Działając na podstawie par. 38 ust. l Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r, (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszyini  zmiananami    zawiadamiamy o czynnościach    podjętych     w    celu    ustalenia     przebiegu    granic    działek   ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnych 260302_2.0008 - Kolosy, w jednostce ewidencyjnej   260302_2, Gmina Czarnocin:

Zawiadomienie

W związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych:

260303_5.0003          CHRUSZCZYNA MAŁA
260303_5.0006          CUDZYNOWICE
260303_5.0017          JAKUSZOWICE
260303_5.0024          ŁYCZAKÓW
260303_5.0025          MARCINKOWICE
260303_5.0035          STRADLICE
260303_5.0037          WOJCIECHÓW

zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Zawiadomienie

dotyczy działek wymienonych w tabeli 
obręb 0001M. Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna 260303_4 Kazimierza Wielka
obręb 0027 Odonów, jednostka ewidencyjna 260303_5 Kazimierza Wielka

zawiadamia

o czynnościach ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,wyznaczenie punktów graniczncyh ujawnionych uprzednio w rejestrze ewidencji gruntów, przyjęcie przebiegu granic nieruchmości

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przęcia granic nieruchmości podlegającej podzialowi.

PODGiK w Kazimierzy Wielkiej zawiadamia ,że

w dniu 23.06.2018 o godz. 12:30 nastąpi ustalenie i przejęcie nieruchmości podlegającej podziałowu w Zięblicaqch oznaczonej jako działka 998

Obwieszczenie

Starosty Kazimierskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających oraz                                      użytkowników wieczystych działek ewidencyjnych nr
580, 579, 58l, 574 i 58/1 położnych w obrębie Podgaje
gm. Skalbmierz.
Wyświetlanie 1 - 20 z 201 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11