Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 

Zawiadomienie Sędziszowice gmina Bejsce

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Zawiadomienie Dobiesławice gmina Bejsce

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek 

Zawiadomienie Wojciechów gmina Kazimierza

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Zawiadomienie Stojanowice gmina Bejsce

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Zawiadomienie - Podolany gmina Kazimierza Wielka

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek 

Zawiadomienie - Prokocice gmina Bejsce

zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Zawiadomienie Stradlice gmina Kazimierza Wielka

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Ogłoszenie VIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kielcach

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, sygn. akt
  VIII Ns 586/18, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi
  Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 724 zł (siedemset  dwadzieścia  cztery  złote)  tytułem  odszkodowania za  przejęcie  z mocy  prawa na  rzecz  Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 01  miasto Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 361/1 o pow.  0,0009 ha, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na wniosek osoby lub osób,  które   należycie   udokumentują   swoje   prawa   rzeczowe   do   przedmiotowej   nieruchomości  przysługujące im na dzień 20 września 2012 r., tj. na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie  na realizację inwestycji drogowej z dnia 3lutego 2011 r. znak IG.III.7047-26/10. Wzywa się  te osoby do odbioru depozytu.

Zawiadomienie

Zmianami zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej 260305_5, Gmina Skalbmierz

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.00 nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w Morawiankach oznaczonej jako działka nr 64 z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami: 34/1,35,42,60,63,67/1,65 .

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2018r. o godz. 9.30 odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 518 i 1613 położonej w miejscowości Bejsce z działkami sąsiednimi 511,517,519,1607/1,1612, 1614/1,1735/1,1737/1.

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencynych położonych w jednostce ewidencyjnej 260305_5 , Gmina Skalbmierz

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 511 położonej w obrębie Bejsce

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działek
nr 175,1302 położonych w obrębie Opatowiec

Zawiadomienie

 Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających  oraz użytkowników  wieczystych działki nr 191 położonej w obrębie Królewice

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 161 położonej w obrębie Dobiesławice

Zawiadomienie

 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi           Dotyczy: Właścicieli, współwhiścicieli,władających  oraz użytkowników  wieczystych działki
nr 193/1 położonej w obrębie Bejsce

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 206  położonej w obrębie Morawiany

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających  działkami ewidencyjnymi nr 363, 365, 21/1 i 22/4 - obręb Czyżowice gm. Bejsce i nr 517/1, 519/1, 521/1, 523/1, 525/1, 527/1, 529/1, 531/1, 533/1, 535/1, 537/1, 539/1, 541/1, 543/1  i 545/1 - obręb Krzczonów
 gm. Opatowiec.        
Wyświetlanie 1 - 20 z 210 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11