Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 20 lipca 2019 Imieniny:  Czesława i Hieronima

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała VII 047 2003
w sprawie: uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała VII 048 2003
w sprawie:utworzenia przez Powiat Kazimierski i Gminę Kazimierza Wielka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kazimierski Ośrodek Sportowy” sp. z o.o. siedzibą w Kazimierzy Wielkiej .
 
Uchwała VII 049 2003
w sprawie: zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na okrycie deficytu budżetowego.
 
Uchwała VII 050 2003
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2003 rok.
 
Uchwała VII 051 2003 
w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizacje zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2003
Uchwała VIII 052 2003
w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Uchwała VIII 053 2003
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała VIII 054 2003
w sprawie: przekształceń organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała VIII 055 2003
w sprawie: zmian w Uchwale Nr V/42/2003 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2003 roku dotyczącej likwidacji poradni stomatologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała VIII 056 2003
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2003 rok.
 
Uchwała VIII 057 2003
w sprawie: wyboru banku zapewniającego obsługę bankową budżetu powiatu kazimierskiego.
 
Uchwała VIII 058 2003
w sprawie: zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.010.000 zł.
 
Uchwała VIII 059 2003
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów w 2003 roku.
 
Uchwała VIII 060 2003
w sprawie: zaliczenia do dróg powiatowych, dróg położonych na terenie Powiatu Kazimierskiego.
 
Uchwała VIII 061 2003
w sprawie: oddania w nieodpłatne użyczenie Hali Sportowej w KazimierzyWielkiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „ Kazimierski Ośrodek Sportowy”.
 
Uchwała VIII 062 2003
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność powiatu.
 
Uchwała IX 063 2003
w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII / 51 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie określeń zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2003.
 
Uchwała IX 064 2003
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała IX 065 2003
w sprawie: zmian w Uchwale nr V / 24 / 2003 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2003 roku dotyczącej likwidacji poradni stomatologicznej w Samodzielnym Publilcznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała IX 066 2003
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok. 
 
Uchwała IX 067 2003
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2003 rok. 
 
Uchwała IX 068 2003
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII / 58 / 2003 z dnia 22.09.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu do kwoty 2.010.000 zł. 
 
Uchwała IX 069 2003
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów w 2003 roku. 
 
Uchwała IX 070 2003
w sprawie: zmiany uchwały Nr II / 18 / 2002 z dnia 16.12.2002 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Starosty Kazimierskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty. 
 
Uchwała IX 071 2003  Uchwała IX 071 2003 zalacznik
w sprawie: określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu Kazimierskiego. 
 
Uchwała IX 072 2003
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kazimierza Wielka nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kazimierskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 1286/1 o pow. 36.6100 ha pod budowę zbiornika retencyjnego.
 
Uchwała X 073 2003
w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu Kazimierskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla powiatu kazimierskiego. 
 
Uchwała X 074 2003
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 
Uchwała X 075 2003
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2003 rok.